Oients del programa «No són hores» a OndaCero

Link al «project Natal», el prototip de la nova consola de Microsoft, també anomenada per alguns Microsoft 720.

Link a una de les missions del grup «improv everywhere» que han passat per Barcelona i en concret per ArtFutura.

Link al nou videojoc de Novarama: InviZimals.

TWITTER de Cine3D.com
www.twitter.com/cine3D

Noves webs 3D:
3D Magazine.com
Fútbol3D.com